LOGISTIIKKAKOORDINAATTORI

Haemme vahvistukseksi logistiikkatiimiimme logistiikkakoordinaattoria monipuolisiin logistiikka- ja lähettämötoimintojen operatiivisiin ja hallinnollisiin tehtäviin, joissa on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan eri osa-alueiden ammattilaisten kanssa.

Logistiikkakoordinaattori on avainasemassa yrityksen logistiikkatoimintojen sujuvuuden varmistamiseksi ja vastaa oman vastuualueensa kautta yrityksen tilaus-toimitusketjun sujuvuudesta. Logistiikkakoordinaattori työskentelee asiakaslähtöisesti palvellen sekä ulkoisten että sisäisten asiakkaiden tarpeita. Hän vastaa lähtevistä ja saapuvista koti- ja ulkomaan tavaralähetyksistä, kuljetusjärjestelyistä, tarvittavista dokumenteista sekä varastonhallinnasta. Hän tekee tiivistä yhteistyötä myynnin, hankintatoimen ja tuotannon kanssa sekä ulkoisten sidosryhmien kuten huolitsijoiden, tullin ja rahdinkuljettajien kanssa.

Logistiikkakoordinaattorin päivittäisiin työtehtäviin kuuluvat:

  • tavaran vastaanotto ja tulotarkastukset
  • varastonhallintatehtävät
  • tilausten pakkaaminen ja lähettäminen
  • lähetysdokumenttien laatiminen
  • kuljetusjärjestelyt ja toimitusaikaseuranta
  • toimituksiin liittyvä kommunikaatio sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa
  • vienti- ja tuontitullaukset
  • erityisvientimenettelyjä vaativien asiakirjojen (esimerkiksi vientiluvat, alkuperätodistukset) laatiminen
  • raportointi

Työtehtävässä suoriutuminen edellyttää logistiikkaosaamista, varastonohjauksen tuntemusta ja käyttökokemusta toiminnanohjausjärjestelmistä aikaisemman työkokemuksen tai koulutuksen kautta. Kokemus kaksikäyttötuotteiden viennistä ja niihin liittyvistä lupaprosesseista on eduksi tehtävän hoitamisessa. Etua on myös teknisten piirustusten tulkintataidosta, josta on hyötyä saapuvan tavaran laadun tarkkailussa.

Työ on itsenäistä ja se edellyttää järjestelmällisyyttä, oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. Saapuvan ja lähtevän tavaravirran määrä on vaihtelevaa, ja myös kiireisinä aikoina on pidettävä kiinni sovituista aikatauluista. Tämä edellyttää priorisointikykyä, paineensietokykyä ja joustavuutta. Asiakaspalveluhenkisyys ja hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat edellytyksiä sujuvan sidosryhmäyhteistyön hoitamisessa. Halu oppia uutta ja kehittää yrityksen logistiikkatoimintoja ovat myös tärkeitä ominaisuuksia tässä tehtävässä.

Tehtävään soveltuva koulutustausta on kaupallinen tai logistiikka-alan koulutus. Yrityksemme työkielenä käytetään suomea ja englantia. Tehtävässä edellytetään molempien suullista ja kirjallista osaamista.

Tehtävä on määräaikainen, arvoitu kesto 7/2021 saakka.

Aloitamme haastattelut jo hakuaikana ja täytämme paikan, kun olemme löytäneet sopivan henkilön. Hakuaikaa on 6.12.2020 asti ja hakemukset liitteineen voi lähettää oheisen linkin kautta
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?429639d0

Lisätietoja tehtävästä antavat:
Virve Kyllönen, Sourcing & Logistics Manager virve.kyllonen@specim.fi p.010 4244 440 (klo 9-10)
Sari Vuori, HR Manager sari.vuori@specim.fi p. 010 4244 456